Sunday, August 28, 2011

2 Chronicles 1

2Ch 1:1  Solomon son of David established himself firmly over his kingdom, for the LORD his God was with him and made him exceedingly great.
2Ch 1:2  Then Solomon spoke to all Israel--to the commanders of thousands and commanders of hundreds, to the judges and to all the leaders in Israel, the heads of families--
2Ch 1:3  and Solomon and the whole assembly went to the high place at Gibeon, for God's Tent of Meeting was there, which Moses the Lord's servant had made in the desert.
2Ch 1:4  Now David had brought up the ark of God from Kiriath Jearim to the place he had prepared for it, because he had pitched a tent for it in Jerusalem.
2Ch 1:5  But the bronze altar that Bezalel son of Uri, the son of Hur, had made was in Gibeon in front of the tabernacle of the LORD; so Solomon and the assembly inquired of him there.
2Ch 1:6  Solomon went up to the bronze altar before the LORD in the Tent of Meeting and offered a thousand burnt offerings on it.
2Ch 1:7  That night God appeared to Solomon and said to him, "Ask for whatever you want me to give you."
2Ch 1:8  Solomon answered God, "You have shown great kindness to David my father and have made me king in his place.
2Ch 1:9  Now, LORD God, let your promise to my father David be confirmed, for you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth.
2Ch 1:10  Give me wisdom and knowledge, that I may lead this people, for who is able to govern this great people of yours?"
2Ch 1:11  God said to Solomon, "Since this is your heart's desire and you have not asked for wealth, riches or honor, nor for the death of your enemies, and since you have not asked for a long life but for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king,
2Ch 1:12  therefore wisdom and knowledge will be given you. And I will also give you wealth, riches and honor, such as no king who was before you ever had and none after you will have."
2Ch 1:13  Then Solomon went to Jerusalem from the high place at Gibeon, from before the Tent of Meeting. And he reigned over Israel.
2Ch 1:14  Solomon accumulated chariots and horses; he had fourteen hundred chariots and twelve thousand horses, which he kept in the chariot cities and also with him in Jerusalem.
2Ch 1:15  The king made silver and gold as common in Jerusalem as stones, and cedar as plentiful as sycamore-fig trees in the foothills.
2Ch 1:16  Solomon's horses were imported from Egypt and from Kue --the royal merchants purchased them from Kue.
2Ch 1:17  They imported a chariot from Egypt for six hundred shekels of silver, and a horse for a hundred and fifty. They also exported them to all the kings of the Hittites and of the Arameans.

Saturday, August 20, 2011

I will never be the same (Hillsong)

I will never be the same again,
I can never return, I've closed the door.
I will walk apart, I'll run the race
And I will never be the same again.

I will never be the same again,
I can never return, I've closed the door.
I will walk apart, I'll run the race
And I will never be the same again.

Fall like fire, soak like rain,
Flow like mighty waters, again and again.
Sweep away the darkness, burn away the chaff,
And let a flame burn to glorify Your name.

There are higher heights, there are deeper seas,
Whatever you need to do, Lord do in me.
The Glory of God fills my life,
And I will never be the same again.

Fall like fire, soak like rain,
Flow like mighty waters, again and again.
Sweep aways the darkness, burn away the chaff
And let a flame burn to glorify Your name.

Fall like fire, soak like rain,
Flow like mighty waters, again and again.
Sweep away the darkness, burn away the chaff,
And let a flame burn to glorify Your name.

I will never be the same again,
I can never return, I've closed the door.
I will walk the path, I will run the race
And I will never be the same again.
And I will never be the same again.
And I will never be the same again.

Monday, August 15, 2011

Nakaka.... ang maging ina

Sa totoo lang  dalawang linggo mahigit na kaming walang tulog o puyat ng asawa ko dahil sa pagbabantay sa aming anak na si Ziah.

Nakakagulat at nakakabigla ang mga pangyayari... pero naniniwala kami na ito ay kaoloban ng ating Poong Maykapal na Siyang may takda ng lahat ng bagay.

Nakakapuyat ang maging magulang: dahil huli ka na nga matutulog dahil aasikasuhin mo ang kakailanganin ng anak mo at ikaw/kayo pa ay pagising-gising para magpalit ng diaper kung ito ay puno ng ihi at pupu at mag timpla ng gatas sa tuwing siya ay nagugutom.

Nakakangalay at nakakangawit din sa kakakarga sa kanya sa tuwing siya ay umiiyak na di mo naman alam kung bakit. Bibigyan mo ng gatas ay ayaw naman dedein, kakargahin mo at isasayaw-sayaw pero ayaw pa rin tumahan sa di malamang dahilan.

...at higit sa lahat...

nakakapagbigay ng di maipaliwanag na ligaya ang magkaroon ng Ziah sa buhay at bahay namin. Noon nananalangin kaming mag-asawa na bigyan na kami ng Diyos ng isang anak at di namin inisip na sa ganitong pamamaraan Niya kami pagkakalooban. Oo, may plano kami pero mas higit na maganda ang plano ng Diyos di lang sa aming buhay maging sa batang ibigay Niya sa amin.

Nagpapasalamat kami dahil pinili kami ng Diyos na pagkatiwalaan upang alagaan ang munting prinsesa.


Friday, August 12, 2011

My Precious Little girl

Yup, pretty.. pretty baby girl.
She now playing... stretching.. I don't know what she's doing but I guess
from her look that she's having fun.
I love my baby. :)