Tuesday, April 24, 2012

Kung Madami lang...

...ang pera ko:

*pinag-aral ko na si lara sa kung saan mang school na gusto niyang pasukan at kahit anong kurso na gusto niyang kunin.
*Pag-aaralin ko din ang kapatid kong si Dayday
*pina-alis ko na si nanay sa paglalabada at pamamalantsa sa kapatid niya at sa kapitbahay ng kapatid niya.
*Kami na rin sagot sa pag-aaral ni Igi.
*bumili na ako ng kotse para di na mahirap mag-commute papunta sa Makati at maisasama na namin sa church mga in-laws ko pag Sunday.
*Makapagpada na rin ako ng pera kay tatay sa probinsiya para man lang makatulong sa kanya.
*Pag-aaralin ko din ang mga pinsan ko.
*Pauuwiin ko si eric at bibigyan ko siya ng magiging hanapbuhay niya.
*Magtatayo ako ng coffee cafe' business. Dito ko na din pagtatrabahuin si Irene at bibigyan ko siya ng magandang sweldo.
*Tutulungan ko din sila tata.
*I-lilibre ko ng bonggang bongga ang mga friends ko. I-treat ko sila sa boracay.  Isasama ko din sila sa ibnag bansa.
*.. and of course`tutulong ako sa scholars ng fishnets... hahahahaaha!

hay!.. ang sarap mangarap!
Thank you Lord for where I am and what I am today! :)


No comments:

Post a Comment