Wednesday, October 23, 2013

Wake me up

I know... September has long gone but I really feel sleepy thinking of my work. My eyes are closing and my head feels heavy and it seems that when I close my eyes the world stops revolving. How I wish today is off day. :(

Thursday, October 17, 2013

A friend and Me

I called my friend just to say hi not knowing she has a lot of questions for me. I was surprised but nevertheless answered er with honesty. hahaha. She was asking about small business that I din't have.. actually I was wishing I have even the smallest business of all.

This friend of mine has a business degree majoring in marketing while I did management. I know for sure that if she'll into business she will be fine. In fact she was into fashion jewelries before but I 'm not sure if she did wholesale gold jewelry. Anyhow, I just wish her good tidings when she really pursues business.

As for me... as for now. I'm contented (?) with my work. Feeling hopeful.

Sunday, October 6, 2013

Nakakalungkot napangyayari

Sa totooo lang... minsan takot na akong ipaglaban ang isang tao. madaming panahon sa nakaraan na ang mga taong ipinaglalaban ko ng lubusan ay ang totoo palang nagkasala. Sa ngayon pag naiisip ko yung "effort" ko ay nalulungkot ako "what happen then to my judgement and discernment?"

Ngayon... may takot na akong ipaglaban ang isang tao sapagkat naiisip ko na pano pala kung pinapaniwala lang ako para makuha niya ng simpatya ko dahil alam niyang may kakayahan akong ipaglaban siya. Pano kung... pano kung... madaming pano kung.

Ngayon nahaharap na naman sa parehong sitwasyon.. di ko... alam... minsan wala na din akong tiwala sa "judgement".

Mahirap... pero kailangan ipaglaban ang karapatan.

super sigh.. to the highest level talaga.